Opsigelse

Når man som lejer ønsker at opsige sin lejlighed, skal lejligheden opsiges med 3 måneders varsel til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag.
Opsigelsen er kun gyldig, når den opfylder nedenstående punkter:
Opsigelsen skal være i hænde på vores kontor senest den sidste hverdag i måneden
Opsigelsen skal være underskrevet af samtlige lejere i henhold til lejekontrakten
Er du gift, skal din ægtefælle også underskrive opsigelsen
Ønskes lejemålet genudlejet før opsigelsesfristens udløb skal dette oplyses i opsigelsen.
Se evt. i lejekontrakten vedrørende fraflytning, herunder hvornår lejemålet skal være fraflyttet af hensyn til istandsættelsen.

Når du har opsagt dit lejemål, vil du modtage en bekræftelse på opsigelsen, hvori du vil finde alle nødvendige informationer vedr. fraflytning af lejemålet.