Varme- og vandregnskab

I Aalborg kommune løber varmeregnskabsåret normalt fra
den 1. juni til den 31. maj, således at varmeregnskabet opgøres én gang om året.
Hver måned opkræves a´conto varmebidrag sammen med huslejen.

3-4 måneder efter varmeregnskabsårets afslutning sendes varmeregnskabet til lejeren.

Efterbetalings/tilbagebetalingsbeløb reguleres automatisk i den førstkommende husleje.

Fraflyttede lejere vil tillige modtage endeligt varmeregnskab, hvorfor det er vigtigt for fraflyttede lejer at give os besked, hvis der er sket adresseændring.