Vaskeri

Ved de fleste af vore ejendomme, hvor der er vaskeri, benyttes en vaskebrik. Salget af vaskebrikker sker fra vort kontor.

Til betaling for brugen af maskinerne er der opsat en vaskebriklæser. Vaskebrikken kan kun købes hos Aalborg Boligadministration. Betaling for dit forbrug i vaskeriet vil ske bagud sammen med din husleje og vil være at betragte som pligtig pengeydelse i lejeforholdet. Ved første brug af vaskebrikken, skal du indtaste en unik kode, som du modtager sammen med vaskebrikken. I vaskeriet er der opsat vejledning til, hvordan vaskesystemet fungerer.